Избор Уредника

Дозвољене штетни ефекти на подземне воде од

ДОЗВОЉЕНО штетне ефекте на подземних тела

ова врста штетних ефеката, у којој су промене квантитативних и квалитативних показатеља подземних вода не утиче на могућност њиховог коришћења за дату сврху и обезбеђује сигурност односно остале компоненте животне средине на одређеном нивоу (Смернице за развој стандарда максимално дозвољених штетних ефеката на тела подземних вода и максимално дозвољених испуштања штетних материја у органима подземних вода одобрен од стране Министарства за природне ресурсе Руске Федерације. 29. децембра 1998. године ...)

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010


.

arrow