Избор Уредника

Карактеристични врсте

Посебни типови
- врста које су више или мање везани, или типични на таксону у фитоценоза класификацију (Биоценозе ). (ут лојалности види ). И. Браун-Блањует (1931) им је вредност детерминанти (као диференцијалних врста које разликују овај Такон, на пример, удружења других

Енвиронментал речник.. - Алма-Ата: "Наука" БА Биков, 1983.


.

arrow