Избор Уредника

Хармоника функција

хармоника функтсииафунктсииа неколико варијабли, континуалне у домену, заједно са својим парцијалним деривата реда 2 и задовољавајућих у овој области диференцијалне Лаплаце једначине. * ХАРМОНИЦ ФУНКТСИИАГАРМОНИЦХЕСКАИА функције, функција више варијабли, континуалне у домену, заједно са својим парцијалним дериватима реда 2 и задовољавање у овој области диференцијалних једначина Лаплаце ( см. Лаплас једначина).

Енциклопедијски речник. 2009.

arrow