Избор Уредника

Хармоника проценат

хармоника пропортсииапропортсииа, просеци су равноправни чланови, а последња термин представља разлику између првог и средини: и б = б ( и - б ). Проширење броја и на два термина б и и - Б зове хармонично поделу или златни пресек. * ХАРМОНИЦ ПРОПОРТСИИАГАРМОНИЦХЕСКАИА пропорција, сразмера, средња чији су равноправни чланови, а последња термин представља разлику између првог и средњег А: Б = б: (а-б). Експанзија броја А на два термина б и А - Б називају хармоника подела или златни пресек.

Енциклопедијски речник. 2009.

arrow