Избор Уредника

Сличност биотсенозов

Сличност биотсенозов
- цветне и Фаунал сличности. Приказује се приликом анализе спискова врста заједница. Изражена у облику коефицијената сличности. Константинов (1967) предложила је следећу формулу за израчунавање апсолутног и релативног сличности:

Енвиронментал Речник. - Алма-Ата: "Наука". Б. А. Биков. 1983.


.

arrow