Избор Уредника

Право гласа

право селективну правоконститутсионное грађана да учествују на изборима, да гласају (право гласа) и да буде биран (пасивно бирачко право) у изборне државним и општинским органима, да учествују на референдуму. * * * ЗАКОН О ИЗБОРНИМ ПРАВИМА, свеукупне законске норме којима се утврђује поступак избора шефа државе, представништва. Изборни закон обично се регулише Уставом ( види УСТАВНОС (основни закон)) и посебним изборним законима. ( КАНДИДАТ см.) Дефинише поступак за именовање кандидата, стопе репрезентације, поступак за утврђивање изборних резултата. Право гласа се такође назива право грађана да учествују на изборима, да гласају (активно бирачко право ( см. активно бирачко право)) и да буде биран (пасивно бирачко право ( см. пасивно бирачко право)) . У земљама придржавају традиционалног француског правног система, усвојити закон о изборима је регулисан Изборног закона - посебним правним актом који садржи у систематском облику основне норме изборног закона. У Француској, консолидовани Изборни закон садржи 365 чланака.

Енциклопедијски речник. 2009.

arrow