Избор Уредника

Телеметрија

ТЕЛЕМЕТРИЈА
у окружењу, види ставку Дистанце студију екосистема

Еколошки Енциклопедијски речник .... - цхисинау: (. од грчког теле - далеко и метрео - мери) Почетна издање Молдавска Совјетска енциклопедија ИИИ Дедиу 1989.

Телеметрија
теледетектсииа- даљински прима информације о екосистемима, њиховог статуса и других карактеристика a .. помоћу специјалног телеметријски опрему монтира на авиона и сателита

речник животне средине - Алма-Ата .. "Наука" Б. Биков. 1983.


.

arrow