Избор Уредника

Земљиште

Земљишта
су пејзажи или елементи пејзажа који се користе у пољопривредне сврхе.

Еколошки речник. - Алма-Ата: "Наука". Б. А. Биков. 1983.


.

arrow