Избор Уредника

Тренд

тренд
(са енглеског, тренд - општи правац тренда) - .. linija показује дугорочни покретни просек годишњег флуцтуатинг према величини, продуктивности, итд, израчунате формулом један од којих следи: и = а-ак, где је и годишња величина посматраног феномена; ц - вредност просека (нпр. продуктивност) прве године; а је вредност којом се линија тренда мијења годишње; к је број година прије сваке наредне године од првобитног датума (слика 33).


Сл. 33. Промене у годишњем приносу на делу Форб-траве пашњака и тренд (испрекидана линија), показују тенденцију пада у својој продуктивности (Гамаиунова, 1981)

на животну средину речник. - Алма-Ата: "Наука". Б. А. Биков. 1983.


.

arrow