Избор Уредника

Трофичком односи и нивои

трофичком односи и нивои
(од грчког тропхе - исхране.) - природи хране и хране линкови организама са Абиотичка окружењу - аутотропхс једни са другима - биографија и са биоценотским окружењем - сапротрофија. Ово одређује дистрибуцију организама у тсеноекосистемах на различитим трофичким нивоима енергије, производњу и транспорт биомасе и садржи енергије је: ниво произвођача (аутотропхс) -> ниво потрошача (потрошачи и транспорт: пхитотропхс -> зоотрофи) -> nivo сапротропх и Децомпосерс (Фиг. 35).

Еколошки речник. - Алма-Ата: "Наука". Б. А. Биков. 1983.


.

arrow