Избор Уредника

Вода законодавство Руске Федерације

вода законодавство Руске Федерације

закон који регулише односе у области коришћења и заштите водних тијела како би се осигурала права грађана на чисту воду и повољан амбијент за воду; одржавање оптималних увјета кориштења воде; квалитет површинских и подземних вода у здравственом стању меса и заштиту животне средине за заштиту околне воде од загађења и пражњења; спречавања или отклањања штетних ефеката воде, као и очување биодиверзитета водених екосистема (вода законик Руске Федерације)

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010


.

arrow